1. leht 1-st

Palun abi

Postitatud: 04 Sept 2018 15:30
Postitas merinee
Tere.
Mure on selline, et ei saa kuidagi soojusenergiat pakkuva firmaga lepingut sõlmitud. Teenuse pakkumise leping saadeti kohe aga seal on peamiselt kirjas tarbija kohustused. Kaugkütte seadus ütleb, et teenuse lepingu aluseks on liitumisleping. Aga seda ega ka mingit piiritlusakti ega midagi sellist, mis ütleks ära kus maalt tarbija vastutab, seda kahjuks ei saadeta. Kas oskab keegi nõu anda, et kuhu poole ma pöörduma peaksin, et neid tagant sundida?

Re: Palun abi

Postitatud: 04 Sept 2018 16:23
Postitas VASAR49
Kas tegemist on mingi uue hoonega, millel polegi liitumislepingut sõlmitud? Kas küttesüsteemi tehniline dokumentatsioon on olemas? Tagant sundida saab ainult kohus.

Re: Palun abi

Postitatud: 04 Sept 2018 16:35
Postitas merinee
Tegemist on vana elamuga. Ja ilmselt on liitumine juba kes teab millal olnud. Täpselt nagu ka vee-ettevõttega aga nemad saatsid piiritlusakti. Olen juunist saadik küsinud soojusettevõttelt kas liitumislepingut aga kui seda ei ole enam siis kas või mingi piiritlusakt, mis näitab ära kes ja kus vastutab. Mingit tehnilist dokumentatsiooni ka ei ole.

Re: Palun abi

Postitatud: 05 Sept 2018 16:20
Postitas VASAR49
Siis tuleb vallamaja tegelastelt uurida, mida ja kuidas peaks keegi tegema.
Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/426062015028

Kaugkütteseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017012?leiaKehtiv

Liitumine:
3. peatükk VÕRGU TOIMIMINE
§ 10. Võrguga liitumine

(1) Võrguettevõtja on kohustatud võrgu tehniliste võimaluste piires ühendama võrguga kõik võrguettevõtja võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud isikute (edaspidi liituja) tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

(11) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul on liitujaks korteriühistu. Korteriomanik võib olla liitujaks juhul, kui on võimalik tema tarbijapaigaldise ühendamine võrguga käesoleva seaduse nõuetele vastava liitumispunkti kaudu.
[RT I, 13.03.2014, 3 - jõust. 01.01.2018]

(2) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist peab võrguettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul, alates taotluse saamisest.

(3) Liituja taotluse alusel väljastab võrguettevõtja võrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused).

(4) Liitumistingimused peavad olema:
1) läbipaistvad ja üheselt mõistetavad;
2) sarnaste liitujate suhtes võrdse kohtlemise põhimõtet järgivad;
3) konkreetse liitumise tehnilisi ja majanduslikke tingimusi arvestavad;
4) võrgu arendamise ja stabiilsuse huve arvestavad;
5) võrgu tehnilisi võimalusi arvestavad.

(5) Liitumistingimustes määratakse kindlaks:
1) liitumispunkt;
2) mõõtesüsteemi asukoht;
3) võrgu teeninduspiir;
4) liituja ja võrguettevõtja kohustused;
5) liitumistasu kalkulatsioon;
6) liitumistingimuste kehtivusaeg;
7) muud eritingimused.

(6) Võrguga ühendatud tarbijapaigaldise või selle osade vahetamist või selle omaniku või valdaja vahetumist ei loeta käesoleva seaduse mõistes võrguga liitumiseks ja omanikult või valdajalt ei võeta liitumistasu, kui üheaegselt on täidetud järgmised tingimused:
1) liitumispunkti asukoht ei muutu;
2) ei taotleta tehniliste tingimuste muutmist;
3) on säilinud tehnilised võimalused liituja tarbijapaigaldise ühendamiseks.
Seadus eeldab, et tehnosüsteemi tehniline dokumentatsioon on olemas ja kogu süsteem vastab praegu kehtivatele nõuetele.
Kuna dokumentatsioon puudub, siis polegi võimalik norida.

Re: Palun abi

Postitatud: 05 Sept 2018 16:56
Postitas merinee
Vee-ettevõttega on täpselt samamoodi, et liitutud on kes teab kui ammu aga nemad suutsid saata piiritlusakti, kus on täpselt kirjas kus maalt ja kes vastutab.
Soojusettevõte peaks ju samamoodi suutma vähemalt mingi piiritlusaktigi teha, et kus maalt keegi vastutab? Nii ei saa ju, et teenuse ostu-müügi lepingus on peamiselt, et tarbija vastutab aga kus maalt täpselt, seda kirjas ei ole. Tahaks ju ikkagi teada, mille eest vastutame :(

Re: Palun abi

Postitatud: 06 Sept 2018 10:07
Postitas VASAR49
Kordan:
Tagant sundida saab ainult kohus.
Esitage avaldus või kaebekiri kohalikule omavalitsusele.

Re: Palun abi

Postitatud: 06 Sept 2018 14:30
Postitas ennkippel
Üldiselt vastutab maja liitumispunktist alates, tavaliselt 1m majast. Olen ise nii ühistujuht, kui ka kaugkütet pakkuva firma töötaja hetkel. Samas kaugküttefirma esitab ka näiteks soojasõlme projekteerimistingimused, ja teeb ka akti valmis soojasõlme nõuetekohasuse kohta, kusjuures soojasõlm asub ju majas.

Re: Palun abi

Postitatud: 07 Sept 2018 11:19
Postitas merinee
Mina sain abi konkurentsiametist. Ja kui mainisin soojusettevõttele, et olen konkurentsiametiga ühendust võtnud sain kohe neilt vastuse (mida olen juuni algusest taga ajanud). Konkurentsiametist öeldi, et mis iganes olukord aga liitumislepingu peavad nad saatma. Vallamajast ei aita kindlasti keegi, nemad laiutavad käsi. Lähedal üks ühistu oli hädas prügifirmaga ja ei saanud vallast abi.