1. leht 1-st

revident

Postitatud: 15 Apr 2010 15:09
Postitas tipp25
kas revident peab olema ühistu liige? Kes võib üldse olla revident?

Re: revident

Postitatud: 15 Apr 2010 15:51
Postitas lasnakas
tipp25 kirjutas:kas revident peab olema ühistu liige? Kes võib üldse olla revident?
Ei pea.
MTÜ seaduses on kirjas kes ei või olla revident. Järelikult kõik ülejäänud võivad.
Mittetulundusühingute seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13278757
§ 34. Järelevalve
(1) Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
(1.1) Revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
(2) Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
(3) Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

§ 36. Majandusaasta aruanne
(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande r
aamatupidamise seaduses sätestatud korras.
(2) Juhatus esitab aruande üldkoosolekule. Kui mittetulundusühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruandele lisama vandeaudiitori aruande või revisjonikomisjoni arvamuse.
(3) Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest võivad mittetulundusühingult nõuda, et vandeaudiitori aruande andnud audiitor või arvamuse andnud revident peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma vandeaudiitori aruande või arvamuse kohta selgitusi, kui liikmed on esitanud sellekohase kirjaliku nõude vähemalt viis päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Re: revident

Postitatud: 26 Mai 2011 20:16
Postitas Kuuse
Revident valik ühistu üldkoosolek 2005 aastal. Kas selle revidendi kohustused kehtivad edasi? Ta ei ole esitanud avaldust revidendi kohast loobumiseks ja üldkoosolek ei ole teda ülesannetest vabastanud. Kas revident peab edasi tegema oma tööd aastal 2011?

Re: revident

Postitatud: 28 Nov 2011 09:35
Postitas amoriin
Kas revidenti saab korteriühistu koosolekul valida ilma, et ta kohal viibib ise?

Re: revident

Postitatud: 28 Nov 2011 09:50
Postitas Roland66
Kui selleks on olemas vaitava isiku nõusolek ja üldkoosolek ei ole vastu, mingeid takistusi ma ei näe. Kirjalik nõusolek peaks siiski olema, kinnitades tema nõusolekut valimiseks.

Re: revident

Postitatud: 30 Nov 2011 10:15
Postitas amoriin
seda neil ka ei olnud, väidetavalt suuline...
kas ühele juhatuse liikmete valimist tohib teha kolmel korral hääletades, absurdne minu jaoks a nii tehti, et just üks isik pääseks juhatusse....karm!

Re: revident

Postitatud: 30 Nov 2011 11:16
Postitas Roland66
Aga sa tõesta vastupidist. Kui üldkoosolek otsustab, ei ole mingeid takistusi, kui just pühikirjas ei ole hääletamisprotesduur väga täpselt kirjas.