1. leht 1-st

Virtuaalne koosolek

Postitatud: 12 Juul 2019 09:38
Postitas kroneko
Virtuaalne koosolek ehk otsuste vastuvõtmine elektroonilise hääletuse teel, minu küsimus on selles, et juhul kui elektroonilise hääletamise käigus
otsust vastu võtta ei saa madala osaluse tõttu (alla poole korteriomanike häältest), siis kas me saame teha virtuaalse korduskoosoleku.
Kaldun millegipärast arvame, et seda teha ei saa kuna elektrooniline hääletus ei ole iseenesest koosolek vaid otsuste vastuvõtmine .Korduskooosleku kohta kehtib viide pragrahv 20 le miie 21 .le. Oleks hea kui saaks veidi nõu kuidas edasi

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 14 Juul 2019 01:13
Postitas Bucerus
Kuna seaduses on kirjas, et kui korteromanik ei reageeri, siis loetakse tema hääl vastuhääleks, siis tegelikult ju ei teki seda hetke, kus öelda, et kvoorum ei tulnud kokku. Igaühe kohta saab panna kirja, et kas ta oli poolt või vastu. Seega justkui igaühe hääl läheb kirja.

Lisaks on ka selle paragrahvi pealkiri "Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata". Ehk siis koosolekut kokku ei kutsuta, seega ka korduskoosolekut olla ei saa.

See oleks siis minu tõlgendus.

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 15 Juul 2019 19:54
Postitas lasnakas
§ 21. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
(3) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole korteriomanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
(4) Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata korteriomanikele. Hääletusprotokolli kantakse:
........ 3) vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, sealhulgas otsuse poolt hääletanud korteriomanike nimed;
4) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud korteriomaniku nõudel tema eriarvamuse sisu;..........................
============
Kuna üldkoosolekut kokku ei kutsuta, ei ole ka korduskoosolekut. Pole öeldud mitu korda üht ja sama otsust võiks koosolekut kokku kutsumata hääletusele panna, kasvõi lõpmatult.

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 20 Juul 2019 16:36
Postitas nessi2
Aga kui juhatus teeb n.ö. virtuaalkoosoleku üldkoosoleku päevakorra vastuvõtmiseks. Üks juhatuse liige soovib päevakorda täiendada , aga seda ei arvestata . Koosoleku protokolli ei koostata . Saadetakse ikkagi omanikele üldkoosoleku kokkukutsumise teade esialgse päevakorraga . Kes allkirjastavad kutse üldkoosolekule ? Põhikiri ei näe ettejuhatuse virtuaalkoosolekut kuid nõuab kutse allkirjastamist kõigi juhatuse liimete poolt . Mis on õige ? Kas säärasel korral mittenõustunu võib koosoleku tunnistada õigustühiseks ja koosolekul ei osale kõik liikmed ?

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 30 Juul 2019 13:05
Postitas MargusT
Koosoleku tühisust kuulutada saab EV-s ainult kohus.

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 30 Juul 2019 13:07
Postitas MargusT
Kui juhatuse koosoleku kohta pole protokolli, siis pole ka juhatuse otsust. Siin tuleb vaadata juhatuse liikme tegutsemist juhatuse liikme tasandilt.

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 09 Aug 2019 16:29
Postitas ennkippel
Selliste probleemide vältimiseks tuleb virtuaalse koosoleku päevakorrapunkt keerata selle esitamisel tagurpidi(juurde panna ka selgitus), ehk siis kes ei rageeri on poolt. Kui nii algselt küsida, siis reageerima peavad ainult vastased ja tavaliselt on neid vähem

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 13 Aug 2019 08:27
Postitas MargusT
ennkippel kirjutas:
09 Aug 2019 16:29
Selliste probleemide vältimiseks tuleb virtuaalse koosoleku päevakorrapunkt keerata selle esitamisel tagurpidi(juurde panna ka selgitus), ehk siis kes ei rageeri on poolt. Kui nii algselt küsida, siis reageerima peavad ainult vastased ja tavaliselt on neid vähem
Huvitav lähenemine. Too näitena mõni teema koos sõnastusega, et tõestada oma teooria vettpidavust. Ootan huviga :)

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 13 Aug 2019 12:51
Postitas ennkippel
Näiteks nii. Kortermajal on vajadus küttesüsteemi kaasajastada, kuid on üks aga- korteriomanikud välismaal või elavad paljud mujal, kohapeal puudub kvoorum. Sellisel juhul sobib koosolek, kus elanikud väljendavad kirjalikult või elektrooniliselt oma tahet. Paraku nooremad omanikud on passiivsed, kuigi poolt. Seaduse järgi tuleb esitada eelnõu. Eelnõus tuleb situatsioon ära selgitada, kes ei reageeri on küttesüsteemi rekonstrueerimise poolt hääletanud, eelnõu kõigile korteriomanikele nii elektrooniliselt kui ka igaks juhuks postkastidesse panna ja päevakorrapunktina on esitatud " Kes ei soovi küttesüsteemi rekonstrueerida kortermajas...….., mis hõlmaks kõigi maja korteriomandite keskküttesüsteemi uuendamist? . Antud juhul esitasid rekonstrueerimise vastu hääle 2 ebaseaduslikult elektriküttele läinud korteriomanikku. Tulemus sai protokollitud ja kahe kuu vältel ei tulnud koosoleku kehtetuks tunnistamise algatust korteriomanikelt.

Re: Virtuaalne koosolek

Postitatud: 13 Aug 2019 19:58
Postitas MargusT
Enn. Sul on näitena toodu arusaamatult keeruliselt seletatud. Olen nõus sellega, et otsuse juurde kuulub otsuse sisu ja tausta selgitav osa, aga otsus on ise konkreetse sõnastusega lause, mille poolt või vastu hakkavad KÜ liikmed hääli andma. Mis on sinu konkreetne otsuse sõnastus antud küsimuses, mis läheb hääletamisele. Mina olen sellest hääletamisprotsessist niimoodi aru saanud. Ütleb ju ka KrtS § 21 lõige 4 punkt 3, et hääletusprotokolli kantakse vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega.
Seega palun kirjeldatud teema kohta konkreetset otsuse sõnastust, mis siis annab kirjelduses soovitud tulemuse. Tunnistan ausalt. Minu loominguline mõtlemine jääb siinkohal hätta ja seda põhjusel, et ma ei usu selle võimalikkusesse.