Juhatuse tagasi astumine

Juhatuse liikmetest ja juhatuse liikmetele

Moderaator: Heino

Vasta
leevike
Üüriline
Üüriline
Postitusi: 18
Liitunud: 28 Sept 2007 17:17
Asukoht: Pärnu

Juhatuse tagasi astumine

Postitus Postitas leevike » 30 Jaan 2021 11:20

8 krt maja ja olen KÜ juhatuses olnud üksinda üle 10 aasta (kogu raamatupidamine/arvete esitamine ja majandusaasta aruannete koostamine/maja renoveerimine (see on nüüd tehtud)/edasiste investeeringute planeerimine/liikmete kaebuste kuulamine on olnud minu õlul vabatahtliku tasustamata töö näol). Nüüd enam soovi edasi olla, aga kandidaate uueks juhatuseks ei ole. MTÜ seaduse järgi võib § 28 lg 3 prim 1 järgi juhatuse liige juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest. Mis siis edasi? Kui avaldan oma soovi KÜ üldkoosolekul ja uut juhatust ei suudeta valida (sest tahtjaid ei ole), mis saab minu tahteavaldusest tagasi astuda (vägisi ei saa ju kedagi juhatuses pidada)?.VASAR49
Revident
Revident
Postitusi: 178
Liitunud: 27 Veebr 2008 21:26
Asukoht: Tartu
On tänatud: 5 korda

Re: Juhatuse tagasi astumine

Postitus Postitas VASAR49 » 01 Veebr 2021 07:35

Alustada tuleb sellest, et juhatuse liikmetele annab volitused üldkoosolek. Volitused on tähtajalised. Kui see aeg on läbi, siis puuduvad volitused ja polegi vaja mingisugust tagasiastumist. Tuleb lugeda sellekohast üldkoosoleku protokolli ja vaadata, millal see on toimunud. Edasine on üldkoosoleku otsustada. On ka võimalus teha haldusleping mõne vastava haldusfirmaga.leevike
Üüriline
Üüriline
Postitusi: 18
Liitunud: 28 Sept 2007 17:17
Asukoht: Pärnu

Re: Juhatuse tagasi astumine

Postitus Postitas leevike » 01 Veebr 2021 21:22

Juhatuse liikme volitused on kehtivad - selle eest ma olen elementaarselt hoolitsenud KÜ juhatusena. Küsimus on, et mis saab KÜst, kui uut juhatust peale tagasi astumist ei suudeta valida (sest selle ameti soovijaid ei ole ning samuti on vastasseis haldusfirma palkamisele, kuna maja on väike ja rekonstrueerimisest tulenev laenukohustus on suur)? Kui keegi enam korteritele igakuiseid arveid ei esita, siis on ilmselge, et varsti on rekonstrueerimise laenu tagasimaksmisel probleeme. Samuti tekitab peatselt probleeme see, et majandusaasta aruandeid ei esitata.
Mis saab KÜst, millel puudub juhatus?
/hetkel vabatahtlik tasustamata ainus KÜ juhatuse liige/raamatupidaja/KÜ tuleviku investeeringute arendaja/Natali
Liige
Liige
Postitusi: 97
Liitunud: 14 Okt 2007 19:25
Asukoht: Väike-Maarja

Re: Juhatuse tagasi astumine

Postitus Postitas Natali » 03 Veebr 2021 23:53

On ju võimalus ka palgata juhatus.VASAR49
Revident
Revident
Postitusi: 178
Liitunud: 27 Veebr 2008 21:26
Asukoht: Tartu
On tänatud: 5 korda

Re: Juhatuse tagasi astumine

Postitus Postitas VASAR49 » 04 Veebr 2021 16:34

leevike kirjutas:
01 Veebr 2021 21:22
Juhatuse liikme volitused on kehtivad - selle eest ma olen elementaarselt hoolitsenud KÜ juhatusena.
Kuidas on see olukord fikseeritud äriregistris?
Millised dokumendid seal on?
Kas äriregistris olev info on kooskõlas tegeliku olukorraga?

Väljavõte kehtivast seadusest:
Mittetulundusühingute seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020006?leiaKehtiv

§ 28. Juhatuse määramine ja pädevus

(1) Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.07.2009]

(11) Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks, kui põhikirjas ei ole ette nähtud muud tähtaega. Põhikirjaga ei või ette näha, et juhatuse liikme ametiaeg on pikem kui viis aastat. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamise otsus tuleb esitada viivitamata registripidajale.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.07.2009]

(2) Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.01.2010]

(3) Põhikirjas võib ette näha, et juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

(31) Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Eelmist lauset kohaldatakse ka juhatuse liikme tagasikutsumisele.
[RT I 2009, 51, 349 - jõust. 15.11.2009]

(32) Kui juhatuse liikme kohta registrisse tehtud kanne muutub juhatuse liikme tagasikutsumise või tagasiastumise tõttu ebaõigeks, kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 82 sätestatut.

Edasi:
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020005?leiaKehtiv

§ 25. Juhatuse asendusliikme määramine

(1) Korteriomanik, korteriühistu võlausaldaja või muu huvitatud isik võib mõjuval põhjusel nõuda kohtult korteriühistu juhatuse asendusliikme määramist.
(2) Huvitatud isik võib nõuda korteriühistu juhatuse asendusliikme määramist ka käesoleva seaduse § 24 lõikes 3 sätestatud juhul.
(3) Kohus määrab võimaluse korral korteriühistu juhatuse asendusliikmeks isiku, kes vastab käesoleva seaduse § 28 lõikes 2 sätestatud nõuetele.
(4) Kohtu määratud juhatuse asendusliikme volitused kestavad kuni uue juhatuse liikme määramiseni korteriomanike üldkoosoleku poolt.Vasta